The Deep of Scene : ตอน ชุมชนบ้านกือรง เจาะไอร้อง นราธิวาส

02/07/2018 60,778

เสียงกลองอันทรงพลังจะพาคุณไปสัมผัสพลังอันหนักแน่นของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่แห่งนี้ หากวันนี้คุณยังไม่รู้จักพื้นที่เจาะไอร้องดีพอ รายการ the deep of scene ตอนบ้านกือรง จะพาคุณไปหาคำตอบด้วยกัน