งานสมทบทุนเพื่อสร้างบ้านขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียบ้าน

02/07/2018 60,778

งานสมทบทุนเพื่อสร้างบ้าน ให้ขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียบ้าน จากเหตุการณ์ถล่ม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บ้านมาแฮ อ.รามัน จ.ยะลา (เหตุการณ์ 1 ปีที่ผ่านมา )