โคมลอยสัมพันธ์ บ้านบาตง

20/06/2018 11,130

งานโคมลอยสัมพันธ์ ครั้งที่10 บ้านบาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ทุกๆปี ช่วงวันรายออิดิลฟิตรี ชาวบ้านบาตงและพื้นที่ใกล้เคียงจะรวมตัวกันประดิษฐ์โคมลอยขนาดยักษ์ มาปล่อยในสนามหญ้าในหมู่บ้านบาตง เพื่อเฉลิมฉลองวันรายออิดิลฟิตรี ปีนี้เราจะได้เห็นโคมลอยจำนวนร้อยกว่าดวงลอยขึ้นสู้ท้องฟ้า และแสง สี เสียง จากดอกไม้ไฟที่แสดงถึงความอลังการ ณ พื้นทีแห่งนี้